Bestyrelsen

Formand: Hans Henrik Strange-Vognsen

Kasserer: Jogvan Møller Olsen

Bestyrelsesmedlem: Arne Hougård Nielsen   

Bestyrelsesmedlem: Finn Bauer

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Nielsen

 

Suppleant: Claus Nielsen

Suppleant: Jørgen Godballe                                                                                                                                                                                                                        

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/